KAVIAREŇ V PARKU

https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/kav01.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/kav05.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/r0125.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/r0022.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/r0105.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/01-r0089.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/r0138b.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/r0065.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/coffee_house_drawings_ad.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/kaviaren-v-parku/coffee_house_situation_ad.jpg

KAVIAREŇ V PARKU

novostavba kaviarne v parku Hurbanove sady

Kaviareň v Hurbanových sadoch vznikla na mieste inej malej stavby, už nepoužívaného hospodárskeho objektu. Poloha v rámci parku je okrajová, susedí so severným vstupom do územia a voľne so zadným traktom blízkej polyfunkčnej a bytovej výstavby.

Objekt kaviarne je priestorovou expanziou terasy v parku. Terasa, ako vymedzená plocha evokujúca oddych mimo interiéru, pohodu a priestor spoločenského kontaktu sa zdá byť ideovým východiskom estetiky objektu. Jej prejavom je potom aj jednotný smrekovcový obklad v jemnom rastri - drevo sa od dláždenia ohybom dostáva až na vysunutú plošinu strechy.

Investor umožnil architektom riešiť stavbu až po výber prvkov a materiálov zariadenia, čo pomohlo vizuálnej integrite kaviarne. Strohá bieloba vonkajších stoličiek je v interiéri doplnená čokoládovohnedými kreslami. Polovica sedenia v interiéri je riešená formou lavice, ktorá spolu s rytmizujúcim ortogonálnym rastrom fasády v prostredí zelene prináša pocit japonského čajového domu. Druhá polovica s tradičným sedením je kaviarensky príjemná.

Dispozícia je vzhľadom na malý plošný rozsah stavby stroho účelná. Platí to pre priestor zákazníkov aj pre zázemie. Na druhej strane štandard materiálov je vysoký.

Priestorová náväznosť na detské ihriská napĺňa miesto životom. Prvým plánom priestorov sadu je zeleň, druhým je vybavenosť, spojivom sú ľudia.


Text: Ing. arch. Jaromír Krobot

Foto: Ester Havlová