SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA PLUS

https://www.light4space.sk/img1/projekty/slsp-plus/woch01.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/slsp-plus/woch02.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/slsp-plus/woch03.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/slsp-plus/woch04.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/slsp-plus/07_navrh_1np.jpg
https://www.light4space.sk/img1/projekty/slsp-plus/08_navrh_1pp.jpg

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA PLUS

štúdia neštandardnej pobočky

Koncept

Pôvodné opotrebované priestory reštaurácie sú kompletné “vyčistené” včítane odstránenia podlahy. Všetky povrchy, steny, klenby, podlaha sú v novej povrchovej úprave – celý priestor je žiarivo biely - ”čistý”. Do takto pripraveného takmer sterilne neutrálneho klenbového priestoru dýchajúceho minulosťou je vsadený nový nadčasový prvok.

Prvok definuje NOVÚ vloženú funkciu do STARÉHO jestvujúceho priestoru. Prvok sa NEsnaží konkurovať, zapadnúť alebo splynúť s jestvujúcim bielym priestorom, je iba dôstojným partnerom bielym klenbám rešpektujúc ich silný interiérový výraz. NOVÉ dopĺňa HISTORICKÉ. Prvok je vo svojej podstate vložená podlaha z ktorej vyrastajú funkčné prvky pult pre pracoviská P1 a steny pracovísk P2. Prvok je ideovo designovaný ako jeden kus dinamických hranatých tvarov aby maximálne definoval zvolený koncept. Podlaha / prvok začína už v exteriéri nástupnou rampou ktorá už z vonka láka na prekvapivý interiérový zážitok – rampou sa klient dostáva o úroveň vyššie – dostáva vyšší štandard. Prvok je inšpiráciou aj pre zvolený názov expozitúry…PLUS+.